Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Team IKC De Tichelaar

Joren Heijnen | IKC directeur

Mijn expertise

Als IKC-directeur ben ik verantwoordelijk voor het team van IKC De Tichelaar. Ik probeer vanuit enthousiasme en betrokkenheid iedereen in zijn of haar kracht te zetten. Samen zorgen we voor een sterke basis bij elk kind. Mijn expertise is dat ik optimaal gebruik maak van alle kwaliteiten van de medewerkers, gericht ben op ontwikkeling en zorg voor goede facilitering van het onderwijs en kinderopvang.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
De kracht van IKC De Tichelaar is dat we de kinderen in hun totale ontwikkeling zien. Een zeer betrokken en professionele groep medewerkers die elke dag weer vol overgave vorm geeft aan de belangrijke taak om ieder kind het stralende middelpunt te laten zijn en optimaal tot leren te laten komen. Iedere dag werken weer een stukje beter worden met elkaar!

Anouk Theunissen I Intern begeleider

Mijn expertise: 

Organiseren van de zorg op alle gebieden binnen IKC De Tichelaar. Veel kennis en ervaring op het gebied van leren, SEO en kinderen met ontwikkeling- en gedragsproblemen 

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek? 

Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht in het speciaal onderwijs én een afgeronde opleiding Intern Begeleider was ik opzoek naar een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb ik gevonden op IKC De Tichelaar. Met een zeer enthousiast en betrokken team zijn we iedere dag hard aan het werk om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Iedereen krijgt hier de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel de kinderen als het team. Daarnaast is de hoge betrokkenheid van ouders/verzorgers uniek. Kind, ouders/verzorgers en school is de ultieme driehoek voor ontwikkeling.  

Marina Verwij | Administratief medewerker en onderwijsassistent

Mijn expertise
De administratie in de breedste zin / boekhouding.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Ik werk graag op de Tichelaar omdat ik daar, gezien mijn diverse werkzaamheden mijn steentje kan bijdragen voor zowel de kinderen als collega’s.

Lianne Pieters | Stamgroepleider groep 1-2 en hoogbegaafdheidspecialist

Mijn expertise
Met veel plezier leid ik het Leerlab voor talentvolle kinderen van groep 1 t/m 4 om hiaten op het gebied van leervaardigheden weg te nemen.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Ik heb bewust gekozen voor het Jenaplanonderwijs omdat ik de 4 pijlers gesprek, werk, spel en viering heel belangrijk vind. Evenals de bewuste keuze om kinderen van verschillende jaargroepen in een stamgroep bij elkaar te zetten. Al meer dan 33 jaar voel ik me thuis op IKC De Tichelaar, ooit begonnen als stagiaire en daarna een eigen stamgroep. Dit door de fijne samenwerking met collega’s, ouders en natuurlijk de kinderen.

Yvonne Otters | Stamgroepleider groep 1-2

Mijn expertise
Ontwikkeling van het jonge kind. Stamgroepleidster groep 1/2, niets is mooier dan de wereld opnieuw te ontdekken, door de ogen van een jong kind.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
In 2013 ben ik gestart als pedagogisch medewerker, ik mocht hier een nieuw kinderdagverblijfgroep opstarten, het begin van IKC De Tichelaar. Om een mooie overstap te maken naar het onderwijs, heb ik eerst een jaar als onderwijsassistent gewerkt.
Nu werk ik met veel plezier als stamgroepleider in groep 1-2. IKC De Tichelaar geeft je de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen en je mag er zijn zoals je bent.

Sandra Schreijer | Stamgroepleider groep 1-2

Mijn expertise
Leesspecialist en vertrouwenspersoon voor kinderen, ouders en collega’s.In mijn rol als cultuurcoördinator draag ik bij aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school met aandacht voor dans, muziek, drama en kunst.Met veel enthousiasme werk ik graag met de jongste kinderen om ze te begeleiden in hun ontwikkeling en richt ik mijn klas zo in waarin de verwondering van de kinderen zoveel mogelijk ruimte krijgt. 

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Op 39-jarige leeftijd heb ik een switch gemaakt van werkzaamheden bij de bank naar het onderwijs. Na een geweldige stageplek op IKC De Tichelaar verloor ik mijn hart en ziel in het onderwijs. Al jaren geef ik nu met veel passie les op dit IKC; een IKC die in ontwikkeling is, het kind voorop stelt en als team, samen met ouders werkt aan het leerplezier van kinderen.

Daisy Witjes | Stamgroepleider groep 3-4 en bouwcoördinator groep 1 t/m 4

Mijn expertise
Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam in en verknocht aan het Jenaplanonderwijs. Het concept blijft een sterke basis om ons onderwijs vorm te geven. Relativeringsvermogen, eerlijkheid, geduld en positiviteit zijn woorden die bij mij passen. Als coördinator van de onderbouw en lid van het managementteam mag ik ook op schoolniveau meedenken over visie en ontwikkeling.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Op onze Jenaplanschool vinden we leren samenwerken heel belangrijk. Voor mij is een goede samenwerking met ouders, collega’s en andere betrokkenen vanzelfsprekend. Dit omdat we allemaal hetzelfde belang dienen: de kinderen. In de basis gaat het voor mij altijd om vertrouwen en verbinding. Dat vind ik terug binnen ons IKC en daarom ben ik trots daar onderdeel vanuit te mogen maken. Ik vind het belangrijk om kinderen écht te zien en te kennen, zodat ik ontdek op welke manier ik het best kan aansluiten om kinderen op een positieve en stimulerende manier uit te dagen. Ieder kind heeft daarin zijn eigen behoeftes, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Ik ben trots als een kind zelf leert te kijken naar wat hij/zij wil en kan en zelf steeds meer inzicht krijgt in dit ontwikkelproces. Het is prachtig om een paar jaar met de kinderen mee te mogen wandelen op hun pad van ontwikkeling.

Laura Mancini | Stamgroepleider groep 3-4

Mijn expertise
Naast mijn opleiding tot leerkracht ben ik ook afgestudeerd als pedagoge. Dit helpt mij om de binding aan te gaan met kinderen en ze te begeleiden in hun eigen ontwikkeling. Ik sta voor rust, persoonlijke aandacht en het bieden van een veilige structuur.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Als oud-leerling van deze school is het bijzonder om op een plek te werken waar men, net als vroeger, oog en aandacht heeft voor elkaar. Iedereen, dus kind, ouder en collega, wordt echt gezien en mag er echt zijn.

Daphne Veefkind | Stamgroepleider groep 3-4 en groep 5-6

Mijn expertise

Er ‘zijn om te luisteren’ dat is wat ik belangrijk vind in mijn rol als vertrouwenspersoon binnen ons IKC.
Mijn inzicht in het groepsproces maar ook het optimaliseren van verbindingen tussen de kinderen, team en ouders zet ik hierbij graag in.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Op IKC De Tichelaar is er ruimte voor groei. Op je eigen tempo en op de gebieden waar je mogelijkheden liggen. Dit geldt voor iedereen binnen ons mooie IKC. Het team en de kinderen. We leren met elkaar maar zeker ook van elkaar. Dit maakt de groei mogelijk voor iedereen. Kijkend naar ieders mogelijkheden, dat is mooi!

Maarten Dinkelman Stamgroepleider 5-6

Mijn expertise:
Coöperatief leren waarin kinderen spelenderwijs en samen met elkaar op een positieve manier leren werken. Een aantal sportbevoegdheden, zodat ik het team en de kinderen enthousiast kan maken met het geven van gymlessen.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Een aantal jaar geleden heb ik als sportcoach op de Tichelaar gewerkt.
Het Jenaplan onderwijs spreekt mij erg aan. Samen met de kinderen in gesprek gaan en van elkaar leren.

Susan van Bon | Stamgroepleider groep 5-6 en hoogbegaafdheidspecialist

Mijn expertise
Als specialist hoogbegaafdheid vind ik het de kers op de taart om tijdens mijn werkweek een ochtend te mogen werken in het Leerlab van De Tichelaar. Tevens zet ik daar graag mijn coachvaardigheden bij in. De afgeronde opleiding trainer Human Dynamics zorgt voor verdieping in mijn omgang met kinderen, ouders en collega’s.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Ik vind het heel fijn om in een team te werken waarin mensen elkaar de ruimte geven om zich te ontwikkelen. De Tichelaar is een IKC waarin je als individu zeker gezien wordt, zo is ook ons kijken gericht naar de kinderen. Ieder kind is uniek. Zo benaderen we dan ook de ontwikkeling van elk kind. Ouders zijn daarin ook een belangrijke schakel. Voor mij voelt dit als een warm bad.

Chantal Holland | Stamgroepleider groep 5-6

Mijn expertise
Mijn expertise is Taal in Blokjes. Dit is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Mijn ervaring is dat kinderen het heel prettig vinden om hiermee te werkenOok begeleid ik kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op gebied van rekenen en taalHiermee draag ik een steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Ik werk graag op De Tichelaar omdat iedereen hier zichzelf kan en mag zijn. We leren van en met elkaar. Dit maakt dat er groei is en dat we blijven ontwikkelen. De betrokkenheid van alle medewerkers en kinderen maakt dat iedereen zich hier gezien voelt. 

Abe Stender | Stamgroepleider 7-8

Mijn expertise
Ik heb op veel verschillende scholen ervaring op mogen doen, van regulier- tot speciaal onderwijs. Daarbij heb ik een passie voor Wereldoriëntatie. Ook vind ik het belangrijk om het kritisch denkvermogen en het relativeringsvermogen van kinderen te bevorderen, door bijvoorbeeld met kinderen te debatteren.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Ik kan mij heel erg vinden in de nadruk die er in het Jenaplan ligt op wereldoriëntatie. Ik wil er graag aan bijdragen om kinderen zo goed mogelijk op een brede deelname in onze maatschappij voor te bereiden en kritische wereldburgers te creëren. Daarin mag iedereen zichzelf zijn en van elkaar verschillen. En dat kan op De Tichelaar!

 

Kelly Wissing | Stamgroepleider groep 7-8 en bouwcoördinator groep 5 t/m 8

Mijn expertise
Ik werk inmiddels al een tijd op De Tichelaar. Tijdens mijn stage vond ik het hier zo fijn en het concept Jenaplan zo bij mij passen, dat ik hier gesolliciteerd heb. Door de jaren heen heb ik alle stamgroepen gezien. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen charme en ik geniet van de kijk op de wereld van kinderen. Kinderen enthousiasmeren en uitdagen om te ontwikkelen als individu vind ik het mooiste wat er is. De laatste paar jaar ben ik ook lid van het management team geworden. Meedenken op schoolniveau over visie en beleid vind ik erg interessant.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Iedereen mag zichzelf zijn bij ons op school. Je wordt gezien en wij werken, spreken, spelen en vieren met elkaar. Samen vormen wij een kleine maatschappij. Op De Tichelaar ontwikkelen kinderen iedere dag, maar ook het team staat niet stil. Dat maakt ‘ons’ IKC een fijne plek om te zijn!

Michiel Evers | Stamgroepleider groep 7-8 en rekenspecialist

Mijn expertise
Rekenspecialist, coach human dynamics, flexibel, goed in omdenken, kinderen de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn, zorgen voor een open sfeer, humor, schoolbelang en eigen belang goed in balans hebben.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Al vanaf dat ik hier werk is er hier een sfeer waarin iedereen (kinderen en collega’s) zichzelf mogen zijn, zonder dat daar een waardeoordeel over gegeven wordt.

Die open sfeer, dát maakt voor mij De Tichelaar!

Marjolein Verhoeven | Stamgroepleider groep 7-8

Mijn expertise
Ik ben ervaren in het werken met bovenbouwkinderen. Hun belevingswereld spreekt mij heel erg aan. In ieder kind zie ik positieve kwaliteiten. Ik ben flexibel, energiek en nuchter. Graag werk ik samen met mijn team om flink te kunnen sparren en brainstormen.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Op De Tichelaar kijken we verder dan alleen naar de cijfertjes. Hier leren kinderen zichzelf te zijn en om zich te laten zien. Door de tijd heen heb ik gezien wat het met het zelfvertrouwen van kinderen doet. Door te durven presenteren, groeit hun eigenwaarde enorm. Hier zullen ze de rest van hun leven profijt van hebben. We werken groep doorbrekend. Kinderen kennen elkaar op school. Ze spelen en leren van en met elkaar.

Joyce Broekman | Pedagogisch medewerker/ coördinator

Mijn expertise
Ik sta voor de ontwikkeling van het jonge kind en het deels opvoeden van de kinderen, samen met ouders. Ook houd ik mij graag bezig met de planning en het inroosteren van de pedagogisch medewerkers, op IKC De Tichelaar.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Iedereen kan zichzelf zijn hier, net als ieder kind dat centraal staat. Mijn passie zijn kinderen en ieder kind is anders. Dus voel ik mij, op IKC De Tichelaar erg thuis. Een warm nest…

Ramona Niels I Pedagogisch medewerker

Mijn expertise

Ik zorg graag voor de allerjongste kinderen! Op de babygroep ben ik helemaal op mijn plaats. Zo mooi om hun ontwikkeling te zien, en die gaat snel in zo’n eerste jaar. Het stukje verzorging wat er bij komt kijken, de herkenning naar mij toe, de eerste lachjes en ik kan zo nog wel even door gaan. Ik geniet er iedere dag weer van en ga met veel plezier naar mijn werk toe.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?

Na 15 jaar op een particulier KDV te hebben gewerkt. Heb ik begin 2022 de stap gemaakt om te gaan werken binnen het team van IKC De Tichelaar. Vanaf het begin af aan voelde ik me erg welkom. Daardoor had ik al snel mijn plekje gevonden. Het team voelt als een warm nest en het is net of ik iedereen al jaren ken. Wat ik ook erg mooi vind aan het IKC is dat de stap van het kinderdagverblijf naar school eigenlijk maar een klein stapje is, waardoor de overgang naar school soepel verloopt voor de meeste kinderen.

Celine Veraart I Pedagogisch medewerker

Mijn expertise:

Als babyspecialist ben ik heel bewust bezig met de ontwikkeling van kinderen. Ik neem de tijd voor de verzorging van de kinderen, creëer veel één-op-één momenten en kijk bewust naar bijvoorbeeld het aanbod van speelgoed. Daarnaast kijk ik op een andere manier naar de ontwikkeling van kinderen door mijn opleiding tot Ecologisch Pedagoog aan de Hogeschool Utrecht. Als Ecologisch Pedagoog probeer ik mijn kennis van de ontwikkelingsgebieden in te zetten om een passend aanbod te creëren voor de kinderen binnen de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, maakt deze school uniek?

Als onderdeel van het team van IKC De Tichelaar krijg ik de kans om mezelf te zijn, mezelf te ontwikkelen en mijn expertise in te zetten in het werk. Mijn mening binnen het team doet ertoe. Ik mag er op IKC De Tichelaar zijn. Een fijn gevoel.

Anne van Dinter I Pedagogisch medewerker

Mijn expertise:
Met mijn opleiding op het gebied van sport kan ik tijdens de BSO leuke sportieve activiteiten organiseren voor de kinderen op de BSO. Verder ben ik creatief en sociaal. Zo zorg ik ervoor dat ieder kind kan doen wat hij/zij leuk vindt.
Waarom werk ik graag op het IKC?
Ik werk graag op het IKC omdat de kinderen kunnen zijn wie ze willen zijn. Verder vind ik het mooi om te zien dat er een goede samenwerking is tussen het kinderdagverblijf en de school zo kunnen de kinderen vanuit het kinderdagverblijf makkelijk doorstromen naar school. Ook de kinderen die in de middag bij mij op de BSO zitten kunnen makkelijk hier naar toe komen en blijven in een bekende omgeving.

Dide Stegeman I Pedagogisch medewerker

Mijn expertise: 

Op de Donald Duck groep (BSO) en bij Stampertje en Knabbel & Babbel groep (KDV) zet ik graag al mijn creativiteit in. Dus ik werk zowel op de Buitenschoolse opvang, als op het Kinderdagverblijf. Door naar de kinderen te luisteren en ze mee te laten denken in activiteiten, creëren we een leerzame maar ook een uitdagende omgeving voor de kinderen. Zoals samen op pad (soms met de bus), sporten, spelletjes spelen, knutselen en nog veel meer! 

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?

Tijdens mijn stage heb ik veel mogen leren bij IKC De Tichelaar. Ik genoot zo van de fijne samenwerking en sfeer, dat ik door de directeur gevraagd ben om te blijven. Natuurlijk zei ik ja! Want hier worden de kinderen nauw begeleid in hun ontwikkeling van 0 tot 13 jaar. En dat vind ik heel belangrijk en een groot voordeel van IKC De Tichelaar. We hebben bij ieder thema een gezamenlijke weekopening en het thema wordt door de hele school op elkaar afgestemd. Daardoor hebben de kinderen ook gezamenlijk activiteiten. Zo kunnen de kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs alvast een kijkje nemen in het onderwijs. En het betekent ook, dat wij als pedagogisch medewerkers nauw samenwerken met het onderwijsteam en erg betrokken zijn bij en leren van elkaar. Als hecht team kunnen we van elkaars eigenschappen gebruikmaken en zo de groei van kinderen nog beter begeleiden. 

Daisy Heimans I Pedagogisch medewerker

Mijn expertise;
Ik ben een rustig en zorgzaam type. Ik hoop de kinderen een veilig gevoel te kunnen geven op de peutergroep.
Zelfredzaamheid is een belangrijk onderdeel op de peutergroep. Samen met de peuters kijken naar wat ze zelf al kunnen en hoe trots ze dan zijn daar geniet ik enorm van!
Waarom werk ik graag op ikc de tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Uit ervaring weet ik hoe fijn het is voor de kinderen dat ze de school al van binnen en buiten kennen voordat ze “echt” naar school gaan.
Het geeft ze een veilig en vertrouwd gevoel alles en iedereen al te kennen.
Het samenwerken tussen de babygroep/peutergroep en school maakt deze school extra uniek. Stamgroep7/8 komt bijvoorbeeld met een weekopening een kindje ophalen bij ons.
En daarbij is het een heel fijn team om in te werken.

Jacqueline Mastenbroek I Pedagogische medewerker

Mijn expertise

Voor ieder kind is het belangrijk om zich thuis te voelen. Ik zorg ervoor dat ieder kind gezien wordt en zich welkom voelt. Bij iedere leeftijdsgroep voel ik mijzelf thuis. Ik probeer mij altijd te ontwikkelen op de groep waarop ik sta.

Waarom werk ik graag IKC De Tichelaar, maakt deze school uniek?

Ik werk graag op deze locatie omdat er hier gekeken wordt naar de individuele en unieke ontwikkeling van kinderen. Met het stapje extra, creëren we samen een mooie omgeving voor kinderen en collega’s. Ik ben blij dat ik hier mijn steentje aan bij kan dragen.

Marloes Hubers | Pedagogisch medewerker

Mijn expertise
Met mijn expertise op het gebied van muziek, zang en dans, probeer ik de kinderen van kleins af aan hier al kennis mee te laten maken. Muziek vergroot de wereld van de kinderen en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, taal, sociaal en creatief vlak. En niet onbelangrijk, muziek maken is leuk en heeft een positieve invloed op de intelligentie van de kinderen wat zorgt voor betere schoolprestaties. Door mijn inbreng kunnen de kinderen van jong tot oud op het IKC, gebruik maken van mijn kwaliteit.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Als Pedagogisch Medewerker werk ik met veel plezier op IKC De Tichelaar. Wij als pedagogisch medewerkers hebben nauw contact met het onderwijs en het hele team is erg betrokken met elkaar. Op deze manier kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en kennis op allerlei gebieden. Ik vind het mooi om de doorgaande lijn in de begeleiding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar te kunnen volgen. De kinderen van de dagopvang kunnen deelnemen aan de activiteiten van het onderwijs en worden daardoor voorbereid op het basisonderwijs. De overgang van het KDV naar het basisonderwijs verloopt soepeler doordat het kind al gewend is aan de omgeving en spelenderwijs kennis heeft gemaakt met school.

Marieke Kalfs | Pedagogisch medewerker

Mijn expertise
Op de peutergroep zet ik graag mijn kwaliteiten in op het gebied van creativiteit. Dit doe ik door kinderen creatieve en uitdagende activiteiten aan te bieden en ze zo al voor te bereiden op het onderwijs. Hiermee stimuleer ik onder meer de fijne ontwikkeling. Op deze manier geeft het mij een goed gevoel om zo een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Drie jaar geleden ben ik gevraagd om tijdens het zwangerschapsverlof van een collega, haar werkzaamheden over te nemen. Daarna ben ik gebleven. Het is een heel leuk team om in te werken. Verder vind ik het fijn dat de lijntjes kort zijn binnen het IKC. Er wordt veel met elkaar samengewerkt en gesproken. Dit is bijvoorbeeld een voordeel voor de kleinere kinderen onder ons, zij voelen zich al meer thuis als ze naar stamgroep 1/2 gaan, omdat ze de stamgroepleider en de kinderen al kennen.

Herman de Winkel | Conciërge

Mijn expertise
Klaarstaan voor alle kinderen en collega’s.

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?
Vanaf het eerste moment voel ik me thuis en gewaardeerd, de open en gemoedelijke sfeer vind ik zeer prettig.

Wim Rooding | Tuinman

Mijn expertise

Waarom werk ik graag op IKC De Tichelaar, wat maakt deze school uniek?