Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Openingstijden en vakantierooster

Opvang

De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn 52 weken per jaar open van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Kinderdagopvang:                     07.00 – 18.30 uur

Voorschoolse opvang:              07.00 – 8.30 uur

Buitenschoolse opvang:         14.00 – 18.30 uur

Vakantieopvang:                       07.00 – 18.30 uur

Onderwijs

We werken met een continurooster en het vijf gelijke dagen model op IKC De Tichelaar. Daarbij gelden de volgende schooltijden voor alle kinderen:

Maandag:                 08.30 – 14.00 uur

Dinsdag:                   08.30 – 14.00 uur

Woensdag:              08.30 – 14.00 uur

Donderdag:             08.30 – 14.00 uur

Vrijdag:                     08.30 – 14.00 uur

Vakantierooster

Schooljaar 2022/2023:

Herfstvakantie 

24 okt. t/m 28 okt. 

Kerstvakantie

26 dec. t/m 6 jan. 

Carnaval/voorjaar 

20 febr. t/m 24 febr. 

2e Paasdag 

10 april 

meivakantie 

24 april t/m 5 mei 

Hemelvaart 

18 en 19 mei 

2e Pinksterdag 

29 mei

Zomervakantie 

17 jul. t/m 27 aug. 

Studiedagen

29 en 30 aug. kermis vrij

21 november

7 februari

7 april

30 juni

3 juli