Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Kinderopvang

Kinderopvang Zonnekinderen is een middelgrote kinderopvang organisatie met locaties in de Liemers, Lingewaard en de Achterhoek. Ons serviceburo is gevestigd in Arnhem. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang groeit onze organisatie nog steeds. Wij blijven ons ontwikkelen door alert in te spelen op de wensen en behoeften in de markt: van ouders, scholen en maatschappelijke organisaties.

Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder kind het stralend middelpunt! Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Waar wij voor staan:

  • Professionaliteit en kwaliteit
  • Huiselijkheid
  • Ontwikkelingsgericht werken met Startblokken
  • Inzet van coaches
  • Onze pijlers: Natuur en Avontuur, Sport, Cultuur, Multimedia en Wereldwijs

Onze pijlers laten zien wie wij zijn. Een bijzonder aanbod, waar we met zijn allen echt voor gaan en waar we trots op zijn. We kijken naar en gaan mee met de behoeften van ouders, kinderen en onszelf. We zijn vooruitstrevend en willen uniek zijn, inspirerend voor anderen. Kansen grijpen we en risico’s nemen we. Dan vallen we ook wel eens, maar opstaan doen we altijd! We blijven ontwikkelen en doen wat wij zeggen.

Onze visie op kinderopvang

Ieder kind als stralend middelpunt is ons motto wat dient als uitgangspunt voor het pedagogisch handelen op onze locaties. Voor ons betekent dit:

  • Dat ieder kind een eigen, unieke persoonlijkheid heeft.
  • Dat ieder kind het recht heeft zich in zijn/ haar eigen tempo te ontwikkelen.
  • Dat we steeds naar het individuele kind kijken om daarmee inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling verloopt. Op basis daarvan bepalen we wat de volgende stap in de ontwikkeling zou kunnen zijn.
  • Dat de belangstelling van het kind leidend is in het aanbod dat we kinderen doen op locatie. We werken met thema’s en activiteiten die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen.
  • Dat onze pedagogisch medewerkers een zodanige relatie met ieder kind willen opbouwen dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich als gevolg daarvan optimaal kan ontwikkelen.

Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers en coaches. Bekijk ons pedagogisch beleid of lees de bijbehorende bijlages. Meteen aanmelden voor de kinderopvang? Dat kan via dit formulier.

Aanvullend op dit pedagogisch beleid is er voor elke locatie een factsheet waarin de praktische vertaling van het beleid per locatie is beschreven. Hierin vindt u o.a. de groepsindeling op de locatie, het VVE-aanbod, de dagindeling en de afwijkingsregeling. Bekijk de factsheet van het KDV van IKC de Tichelaar of de factsheet van de BSO