Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Peuteropvang 2-4 jaar

Peuters zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden en een beter geheugen. Dit stelt hen in staat om steeds langer met iets bezig te zijn, verhaaltjes te vertellen en complexere situaties op te lossen. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters in dit ontwikkelingsproces. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Op de peuteropvang worden kinderen op speelse wijze voorbereid op het basisonderwijs. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er ook bij. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor de ontwikkelingen van taal en spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve vaardigheden. Veel van onze peuteropvang groepen zijn onderdeel van een IKC. De peutergroep werkt dan al samen met de kleutergroepen. Peuters en kleuters spelen samen en de peuters doen mee aan gezamenlijke activiteiten. Ook gaan ze op bezoek bij de grote kinderen op de BSO. Spelenderwijs maakt uw kind kennis met de kinderen en ook de stamgroepleiders zijn geen onbekende meer als uw kind daadwerkelijk zijn of haar start maakt op het basisonderwijs.

Voor wie?

Onze dagopvang is toegankelijk voor peuters van 2 tot 4 jaar. De financieringsmogelijkheden verschillen echter indien één van beide ouders al dan niet werken of anderszins recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst of recht hebben op een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Bekijk onderstaand de verschillen. Lees hier wat voor u van toepassing is.

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie per 1 januari 2020

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het aanbod VVE voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau uitgebreid naar 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). Voor een aanbod op maat kunnen ouders contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur of per mail: info@zonnekinderen.nl.

Gesubsidieerde peuteropvang

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken.

Uw kind kan de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken, waarbij u kunt kiezen uit een ochtend en /of een middag. De peuteropvang is geopend gedurende de schoolweken. Voor de gesubsidieerde peuteropvang betaalt u een maandelijkse, inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Neemt u contact op met onze afdeling Relatiebeheer voor meer informatie. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 0316- 340079.

Peuteropvang met Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (peuteropvang) via de Belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er onder andere. sprake is van:

  • Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject naar werk volgen.
  • Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject naar werk volgt.
  • Een inburgeringcursus wordt gevolgd.
  • Zelfstandig ondernemerschap waarvan de partner gebruik maakt van de meewerkaftrek.

De Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Als ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag behoort inschrijving voor de gesubsidieerde peuteropvang niet tot de mogelijkheden. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur voor dagdelen aangeven.