Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is de kern van Jenaplanonderwijs. Het ‘echte’ leven wordt naar binnen gehaald en kinderen leren op een laagdrempelige manier de wereld kennen. Kinderen luisteren naar wat er verteld wordt, maar krijgen ook de mogelijkheid om zelf waar te nemen en te experimenteren. Er is ruimte om vragen te stellen en het zelf zoeken naar antwoorden. Kinderen leren zelf een plek in te nemen in de maatschappij en hoe je jezelf en anderen daarvoor de ruimte geeft.

Betekenisvol onderwijs

We bedoelen met betekenisvol dat we het onderwerp van de leerstof aan laten sluiten op de belevingswereld en ontwikkeling van het kind. We bieden het onderwijs thematisch aan zodat er een samenhang in de leerstof is. Hierdoor is de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de leerstof op deze manier beter tot zich nemen. Vanuit eigen verwondering leren kinderen ontdekkend en onderzoekend te werken. In kleine stappen wordt hun wereld steeds groter en kunnen daarbij steeds beter een eigen mening vormen.

Alles-in-1

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de invoering van de verbindende en betekenisvolle wereldoriëntatie methode van Alles-in-1. De projecten van Alles-in-1 bieden in logische samenhang het gehele curriculum aan, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling. Samen met de taallijn Alles-Apart (invoering 2017-2018) is het ook dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. In de praktijk bieden we 5 projecten per jaar aan waar we met alle kinderen aan werken. Deze projecten duren steeds ongeveer 5 weken. Wilt u meer informatie over deze methode kijk dan ook op www.alles-in-1.org