Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Human Dynamics

Differenci

Verschillen tussen kinderen…lastig of een uitdaging?
Waarom heeft Puck eerst wat opstarttijd nodig voordat hij met zijn taak begint en start Stef al bij het eerste woord van de juf?
Waarom wil Suus eerst precies weten wat ze moet doen voordat ze begint en denkt haar klasgenootje ‘Ik zie het wel’?
Waarom speelt en werkt Britt zo graag alleen en wil Cato het liefst alles samen doen?
Hoe snel wordt er niet gezegd: ‘Uw kind is nogal impulsief, zij kan niet goed omgaan met vrije situaties’ of ‘Hij is verlegen en afwachtend en doet niet enthousiast mee’.

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden uit de alledaagse praktijk van het hedendaagse onderwijs. De vraag hierachter is wat ons betreft: ‘Waar komt dit gedrag vandaan?’, ‘Wat zegt dit over de natuurlijke behoefte van deze kinderen zonder direct te oordelen of er iets van te vinden?’ En daarbij…het zegt niet alleen iets over het kind maar voornamelijk over de behoefte van de juf of meester.

Alle scholen van stichting ATOS zetten het gedachtegoed van Human Dynamics in om inzicht te krijgen in fundamentele verschillen tussen mensen. We noemen dat “Differenci” en gaat daarme uit van de kracht van het verschil. Het gedachtegoed laat zien dat ieder mens een voorkeursstijl heeft in bijvoorbeeld leren, communiceren en samenwerken. Door hierop in te spelen, is er meer begrip voor onderlinge verschillen en benutten we deze optimaal. Uit ervaring weten we inmiddels dat de kracht van het verschil uitdagend, inspirerend en vernieuwend werkt. Ieder mag er zijn! We kijken naar de mogelijkheden en talenten van kinderen en collega’s met daar bijbehorende dynamieken. We zetten deze bewust in om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en aan te sluiten bij de verschillende behoeften van kinderen.

Stichting ATOS heeft gekozen voor “Differenci” (Human Dynamics) als onderlegger voor Passend Onderwijs. Alle stamgroepleid(st)ers zijn getraind waardoor zij hun eigen dynamiek hebben onderzocht. Daarnaast zijn er op IKC de Tichelaaf drie coaches/practitioners (Ursula Spanbroek, Martine Mentink en Sven Schwartau) in huis om de ontwikkeling op schoolniveau te coachen en te blijven continueren. Ook nemen zij zitting in een bovenschoolse R&D (Research & Development) stuurgroep. Momenteel zijn er nog twee stamgroepleid(st)ers gestart met de coach opleiding “Differenci”

Wilt u meer informatie kijk dan op www.janssentrainingenadvies.nl