Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Tarieven

Natuurlijk wilt u ook weten welke kosten kinderopvang met zich mee brengt. Hieronder vindt u onze tarieven. Vanzelfsprekend zijn deze inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. Wilt u een persoonlijk advies? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur op 0316 340079, of per mail: info@zonnekinderen.nl.

Tarieven

Kinderdagopvang

De dagopvang wordt berekend over 52 weken per jaar. Een dagdeel bestaat uit 5,5 uur, een hele dag bestaat uit 11 uur. De minimale afname van de dagopvang is 2 dagdelen per week. Het ochtenddagdeel is van 07.00 – 12.30 uur en het middagdagdeel van 13.00 – 18.30 uur. De kinderen dienen tussen 12.30 – 13.00 uur gebracht c.q. gehaald te worden.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de Dienstomschrijving KDV 0-4 jaar 2021.


Buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 4 -13 jaar biedt Kinderopvang Zonnekinderen naschoolse opvang. De opvang wordt afgenomen in dagdelen, gerekend vanaf de eindtijd van de school die uw kind bezoekt tot 18.30 uur. De minimale afname van de buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week. Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle actviteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de Dienstomschrijving BSO 4-12 jaar 2021.

 

Flexibiliteit

Contracturen sparen (alleen voor BSO)
Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde tijden en uren volgens het VSO/BSO contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze opvanguren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken
Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige dienst dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Wij hebben hiervoor de volgende oplossing:

Indien u bijvoorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt u de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen. Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van de BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat.