Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Coaches & Pijlers

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van Sport, Natuur en Avontuur, Cultuur, Multimedia en Wereldwijs. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Ook op IKC De Tichelaar zijn zij regelmatig aanwezig. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn. Onze nieuwste coach is de Wereldwijscoach. De Wereldwijscoach neemt kinderen vanaf 9 jaar mee op bezoeken aan bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van alle pijlers een vast onderdeel van het aanbod wordt.

Bolle Buiken en Babycoach
Voor de baby’s en dreumesen hebben we een eigen coach. De Bolle Buiken en Babycoach organiseert voor de allerjongsten leuke activiteiten. Voorlezen, muziek luisteren, babymassage en het stimuleren van de motorische ontwikkeling door spel.

Sportcoach
De Sportcoach zorgt voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook wordt er samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuurcoach
Onze Natuur- en Avontuurcoach heeft een Natuurbus en Landrover ter beschikking en trekt daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach
De Cultuurcoach geeft enthousiast vorm aan de pijler cultuur en verzorgt toneel- en dansactiviteiten, maar voorziet ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren of muziek Uiteraard zorgt de cultuurcoach dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt aandacht geschonken.

Multimediacoach
De Multimediacoach neemt een steeds grotere plaats in het leven van kinderen. Dagelijks komen ze in aanraking met tablets, camera’s, Wii en Playstation en ook de mogelijkheden van internet en social media worden ontdekt en benut. Onze Multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Mediamarkt. Een game ontwerpen, filmpjes maken of een bezoek aan de radiostudie, het hoort allemaal bij onze multimediacoach!

Wereldwijscoach
De Wereldwijscoach laat kinderen vanaf 9 jaar verschillende facetten van de maatschappij beleven, ervaren en ontdekken. Zij leren hoe je iets goeds kunt doen voor een ander en respect hebben voor elkaar en je omgeving.  Tijdens Wereldwijsactiviteiten mogen kinderen een kijkje nemen bij bedrijven en organisaties. Hoe gaat het er aan toe? Welke werkzaamheden zijn er? En welke eigenschappen heb je daarvoor nodig? Het is ook mogelijk dat kinderen meedenken met een vraagstuk.

Wil je meer weten over onze coaches? Bijvoorbeeld wie zij zijn of wat zij allemaal organiseren qua activiteiten? Kijk dan eens op deze pagina!