Welkom

“ieder kind als stralend middelpunt…..!!!”


Integraal kindcentrum de Tichelaar biedt kinderen van nul tot dertien jaar een plaats waar zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Binnen een op ieder kind afgestemd pedagogisch leerklimaat met gedreven professionals gaan spelen en leren hand in hand.

Login

Nieuwsbrief

Laatste nieuws

IKC de Tichelaar volop in ontwikkeling

Binnen de Tichelaar vinden vele educatieve activiteiten plaats, waarbij de doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar voorop staat.  Kinderopvang, peuterspeelwerk, Jenaplan onderwijs en buitenschoolse opvang worden zo optimaal mogelijk verbonden met elkaar...
lees meer...

IEP eindtoets

De kinderen van groep 8 maken ieder jaar de verplichte eindtoets. De periode waarin deze gemaakt wordt is april. Stichting ATOS, waar de Tichelaar onderdeel van is,  heeft na uitvoerig onderzoek gekozen voor de IEP eindtoets als vervanger van
lees meer...

Ouderportaal

Vandaag hebben alle ouders de inlogcode ontvangen van het Ouderportaal. Hiermee hebben ouders zeer overzichtelijk en rechtsreeks zicht op een gedeelte van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. U heeft inzicht in de jaarkalender, onafhankelijke
lees meer...