Welkom“ieder kind als stralend middelpunt…..!!!”

Wat ontzettend leuk dat u ons gevonden heeft! We wensen u veel plezier met deze digitale rondleiding......wilt u ons IKC graag van binnen komen bekijken dan is een afspraak snel gemaakt!
De Tichelaar is een integraal (Jenaplan) kind centrum. We bieden kinderen van nul tot dertien jaar een plaats waar zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.Binnen een op ieder kind afgestemd pedagogisch leerklimaat met gedreven professionals gaan bij ons spelen en leren hand in hand.
 

Onze visie

Onze visie binnen IKC De Tichelaar kenmerkt zich door het centrale uitgangspunt dat ieder kind uniek is. We benaderen de kinderen ook als zodanig en richten ons op de mogelijkheden en kansen die het individuele kind in zich draagt. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier te ontwikkelen. We willen ieder kind hierbij de maximale ondersteuning bieden. ‘De groep’ wordt gezien en gebruikt als de ultieme plek om het kind voor te bereiden op zijn eigen rol in de maatschappij. Het kind en de groep staan in de gehele periode dat het kind IKC de Tichelaar bezoekt centraal en er wordt vanuit het kind en de groep gehandeld.
Elk onderdeel van IKC de Tichelaar (kinderopvang/peuterspeelwerk, onderwijs en buitenschoolse opvan) doet dit op een passende wijze die steeds in de lijn ligt van de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast kenmerkt IKC de Tichelaar zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.
 

Beheerder login